Jako Pałac Mierzęcin aktywnie angażujemy się w pomoc Ukrainie od pierwszych chwil konfliktu. W marcu przyjęliśmy grupę  ewakuowanych z terenów Ukrainy, objętych działaniami wojennymi uchodźców - pracowników oraz ich rodziny firmy przedstawicielskiej NOVOL w tym kraju. Propozycję pomocy w ewakuacji skierowaliśmy już w pierwszych godzinach po rozpoczęciu przez wojska rosyjskie inwazji - czekaliśmy, wiedząc, że nie jest łatwo podjąć decyzję o pozostawieniu dorobku życia i opuszczeniu kraju. Ostatnie wydarzenia i skala okrucieństwa sprawiły, że część osób zdecydowała się wraz z najbliższymi opuścić zagrożona tereny. 

Teraz dokładamy wszelkich starań aby czuli się u nas dobrze, by stworzyć im choćby namiastkę domu i pomóc włączyć się w naszą lokalną społeczność.

W mieszkaniach pracowniczych i w kilku pokojach hotelowych mieszka dwanaście kobiet i dwanaścioro dzieci.  Wspieramy ich organizacyjnie, duchowo i materialnie. Zapewniamy posiłki, odzież, środki higieniczne i dostęp do oferty rekreacyjnej hotelu. Po kilku zorganizowanych w Pałacu lekcjach języka polskiego dzieci rozpoczęły edukację w szkole podstawowej w pobliskim Dobiegniewie. Paniom pomagamy w formalnej organizacji pobytu, rejestracji, przydziale numeru Pesel, założeniu konta w banku itp. Aktywnie wspieramy też wszelkie próby podjęcia pracy. Powoli sytuacja zaczyna się normować. 

Skala i zapał z jakim w pomoc włączyli się osobiście nasi pracownicy była imponująca.  Dziękujemy wszystkim zaangażowanym.

 

Wspólnie pomagamy Ukrainie.

23 March 2022

This website uses COOKIES.

By browsing it you accept our cookies policy, according to your browser settings.

OK, close