Informacje dotyczące przetwarzania danych klientów Pałacu Mierzęcin NOVOL sp. z o.o. sp.j., w tym gości hotelu i SPA

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO) przekazujemy poniżej podstawowe informacje dotyczące zasad przetwarzania danych osobowych.

Administrator danych osobowych

Administratorem danych jest Pałac Mierzęcin NOVOL sp. z o.o. sp.j. z siedzibą w Mierzęcinie nr 1, 66-520 Dobiegniew (dalej jako „Spółka”).

Mogą Państwo się z nami kontaktować w następujący sposób:

 • listownie: Pałac Mierzęcin NOVOL sp. z o.o. sp.j. z siedzibą w Mierzęcinie nr 1,
  66-520 Dobiegniew
 • na adres e-mail: iod(at)palacmierzecin.pl

Inspektor ochrony danych

W sprawach dotyczących ochrony danych osobowych oraz realizacją praw z tym związanych możliwy jest kontakt drogą elektroniczną pod adresem email: iod(at)palacmierzecin.pl

Podstawy przetwarzania danych osobowych

 1. Przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy, z art. 6 ust. 1 lit. b RODO.
 2. Przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze: ustawa o rachunkowości zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
 3. Dane osobowe mogą być przetwarzane na podstawie wyrażonej odrębnie zgody na przetwarzanie danych osobowych, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO.

Cele przetwarzania danych osobowych

 1. świadczenia usług hotelarskich,
 2. świadczenia usług gastronomicznych,
 3. świadczenia usług SPA,
 4. dochodzenia ewentualnych roszczeń związanych z zawartą umową lub świadczonymi usługami,
 5. prowadzenia działań marketingowych.

Odbiorcy danych osobowych

Odbiorcami, którym mogą być ujawnione Państwa dane osobowe są podmioty, z którymi zawarliśmy odpowiednie umowy powierzenia, czyli podmioty świadczące usługi wsparcia technicznego na rzecz Spółki, takie jak dostawcy oprogramowania, usług hostingu (np. poczty email), podmioty wspierające Spółkę w zakresie wysyłki informacji handlowych drogą elektroniczną (na podstawie zawartych z tymi podmiotami przez Spółkę umów powierzenia przetwarzania danych).

Odrębną kategorię odbiorców są podmioty, którym przysługuje prawo dostępu na podstawie przepisu prawa.

Twoje dane nie będą przekazywane przez Spółkę poza teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG).

Okres przechowywania danych

Będziemy przechowywać Państwa dane osobowe do chwili wykonania usługi, a następnie – w przypadkach, w których wymagają tego przepisy ustawy o rachunkowości– przez czas określony w tych przepisach.

Dane osobowe w postaci adresów e-mail będą wykorzystywane do przesyłania informacji handlowych drogą elektroniczną, ale wyłącznie w przypadku wyrażenia w sposób dobrowolny zgody na tego typu operacje (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a) RODO). Podanie danych jest dobrowolne.

Dane na potrzeby przesyłania informacji handlowych drogą elektroniczną będą przetwarzane do czasu wycofania przez Państwa zgody na tego typu operacje.

Prawa osób, których dane dotyczą

Przysługuje Państwu prawo dostępu do danych, prawo do sprostowania (poprawiania) danych, prawo do żądania usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych, a także prawo do przenoszenia danych w zakresie i na zasadach określonych w RODO.

Przysługuje Państwu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych na potrzeby marketingu bezpośredniego w każdym czasie. W takim wypadku nie będziemy przetwarzać Państwa danych w tych celach.

W przypadku przetwarzania Państwa danych na podstawie udzielonej zgody przysługuje Państwu prawo wycofania w dowolnym momencie zgody na przetwarzanie swoich danych bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania tych danych, które miało miejsce przed cofnięciem zgody.

Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, który jednocześnie mógłby prowadzić do podejmowania wobec Państwa decyzji wywołujących skutki prawne lub w podobny sposób istotnie wpływać na Państwa sytuację. Ewentualne przetwarzanie danych w sposób zautomatyzowany, w tym poprzez profilowanie, będzie służyło wyłącznie analizom i prognozom Państwa preferencji na potrzeby prowadzenia marketingu bezpośredniego (i przygotowywania dla Państwa indywidualnych ofert i informacji).

Niezależnie od uprawnień przysługujących powyżej w związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych, przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (na adres: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

Informacje dotyczące przetwarzania danych , klientów otrzymujących informacje handlowe drogą elektroniczną od Pałacu Mierzęcin NOVOL sp. z o.o. sp.j.

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO) przekazujemy poniżej podstawowe informacje dotyczące zasad przetwarzania danych osobowych.

Administrator danych osobowych

Administratorem danych jest Pałac Mierzęcin NOVOL sp. z o.o. sp.j. z siedzibą w Mierzęcinie nr 1, 66-520 Dobiegniew (dalej jako „Spółka”).

Mogą Państwo się z nami kontaktować w następujący sposób:

 • listownie: Pałac Mierzęcin NOVOL sp. z o.o. sp.j. z siedzibą w Mierzęcinie nr 1,
  66-520 Dobiegniew
 • na adres e-mail: iod(at)palacmierzecin.pl

Inspektor ochrony danych

W sprawach dotyczących ochrony danych osobowych oraz realizacją praw z tym związanych możliwy jest kontakt drogą elektroniczną pod adresem email: iod(at)palacmierzecin.pl

Cel, podstawa prawna i okres przetwarzania danych osobowych przez Spółkę

Dane osobowe w postaci adresów e-mail będą wykorzystywane do przesyłania informacji handlowych drogą elektroniczną, ale wyłącznie w przypadku wyrażenia w sposób dobrowolny zgody na tego typu operacje (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a) RODO). Podanie danych jest dobrowolne.

Dane na potrzeby przesyłania informacji handlowych drogą elektroniczną będą przetwarzane do czasu wycofania przez Państwa zgody na tego typu operacje.

Ponadto Spółka może przetwarzać Państwa dane w postaci adresu e-mail oraz informacji o Państwa preferencjach i zainteresowaniach (ustalonych na podstawie zainteresowania przesyłanymi informacjami drogą elektroniczną oraz sposobu korzystania ze strony internetowej Spółki) na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym profilowania – w celu przedstawiania Państwa spersonalizowanych ofert oraz informacji dotyczących działalności Spółki.  Przetwarzanie danych w powyżej określonym celu będzie się odbywało do czasu zgłoszenia przez Państwa sprzeciwu na przetwarzanie danych do celu marketingu bezpośredniego.

Odbiorcy danych osobowych

Odbiorcami, którym mogą być ujawnione Państwa dane osobowe są podmioty, z którymi zawarliśmy odpowiednie umowy powierzenia, czyli podmioty świadczące usługi wsparcia technicznego na rzecz Spółki, takie jak dostawcy oprogramowania, usług hostingu (np. poczty email), podmioty wspierające Spółkę w zakresie wysyłki informacji handlowych drogą elektroniczną (na podstawie zawartych z tymi podmiotami przez Spółkę umów powierzenia przetwarzania danych).

Odrębną kategorię odbiorców są podmioty, którym przysługuje prawo dostępu na podstawie przepisu prawa.

Twoje dane nie będą przekazywane przez Spółkę poza teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG).

Prawa osób, których dane dotyczą

Przysługuje Państwu prawo dostępu do danych, prawo do sprostowania (poprawiania) danych, prawo do żądania usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych, a także prawo do przenoszenia danych w zakresie i na zasadach określonych w RODO.

Przysługuje Państwu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych na potrzeby marketingu bezpośredniego w każdym czasie. W takim wypadku nie będziemy przetwarzać Państwa danych w tych celach.

W przypadku przetwarzania Państwa danych na podstawie udzielonej zgody przysługuje Państwu prawo wycofania w dowolnym momencie zgody na przetwarzanie swoich danych bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania tych danych, które miało miejsce przed cofnięciem zgody.

Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, który jednocześnie mógłby prowadzić do podejmowania wobec Państwa decyzji wywołujących skutki prawne lub w podobny sposób istotnie wpływać na Państwa sytuację. Ewentualne przetwarzanie danych w sposób zautomatyzowany, w tym poprzez profilowanie, będzie służyło wyłącznie analizom i prognozom Państwa preferencji na potrzeby prowadzenia marketingu bezpośredniego (i przygotowywania dla Państwa indywidualnych ofert i informacji).

Niezależnie od uprawnień przysługujących powyżej w związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych, przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (na adres: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

Aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie, Serwis wykorzystuje pliki cookies zapisywane w pamięci przeglądarki. Szczegółowe informacje na temat celu ich używania oraz możliwość zmian ustawień plików cookies znajdują się w Polityce prywatności.
Klikając AKCEPTUJĘ WSZYSTKIE, wyrażasz zgodę na korzystanie z technologii takich jak cookies i na przetwarzanie przez Pałac Mierzęcin NOVOL Sp. z o.o. Spółka Jawna, Mierzęcin 1, 66-520, Dobiegniew Twoich danych osobowych zbieranych w Internecie, takich jak adresy IP i identyfikatory plików cookie, w celach marketingowych (w tym do zautomatyzowanego dopasowania reklam do Twoich zainteresowań i mierzenia ich skuteczności). Zmiany ustawień plików cookies możesz dokonać w ustawieniach.

Zarządzaj ustawieniami dotyczącymi prywatności
Pliki cookies niezbędne do funkcjonowania strony

Pliki cookies niezbędne do działania usług dostępnych na stronie internetowej, umożliwiające przeglądanie ofert, dokonywanie rezerwacji, wspierające mechanizmy bezpieczeństwa m.in: uwierzytelnianie użytkowników i wykrywanie nadużyć.

Pliki cookies analityczne

Pliki cookies umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania przez użytkownika ze strony internetowej w celu optymalizacji jej funkcjonowania, oraz dostosowania do oczekiwań użytkownika,

Pliki cookies marketingowe

Pliki cookies umożliwiające wyświetlanie użytkownikowi treści marketingowych dostosowanych do jego preferencji, oraz kierowanie do niego powiadomień o ofertach marketingowych odpowiadających jego zainteresowaniom, obejmujących informacje dotyczące produktów i usług administratora strony i podmiotów trzecich.

Twoje preferencje nie zostały jeszcze zapisane